pondělí 17. října 2011

Android aplikace - Term??ny

Ve škole a v práci se v????n?? setkávám s n??jakými úkoly, které musí být do ur??itého data spln??ny. Do kalendá??e se mi ale nehodí, proto??e nevím, kdy je budu p??esn?? plnit. Úkolní??ek v Googlu mám plný jiných v??cí, tak??e jsem si ??íkal, ??e musí existovat aplikace, která poskytuje p??ehled úkol?? s jejich deadliny. Hledal jsem hledal a jednu, která by mi vyhovovala, dokonce našel. Problém byl, ??e zobrazovala datum pouze v americkém formátu (tedy MM-DD-YYY). Rozhodl jsem se tedy napsat aplikaci vlastní. Nyní je vše snad dota??ené a vychytány mušky, tak??e nabízím všem ke sta??ení.

Pokud by n??co nefungovalo, dejte prosím v??det. Nejlépe sem do komentá????.

Features
- zobrazuje seznam úkol??
- ??adí podle termínu dokon??ení
- u úkol?? je odpo??ítáva?? dn?? pro p??ehled, kolik ??asu na n??j máte

12

 

Pokud se Vám aplikace líbí, prosím ohodno??te ji v Android Marketu. D??kuji.

Odkaz: https://market.android.com/details?id=cz.nuc.deadline

Qr-deadlines

 

Žádné komentáře:

Okomentovat